Database Veri Aktarımı V.0.1

Database Veri Aktarımı V.0.1


Proje Açıklaması


  • Sahip olduğunuz database'teki verileri farklı database veya çıktıların kayıtları için kullanılır.

  • Farklı fonksiyonlarla birlikte yeni tablolamada kullanılabilir.

  • Farklı türdeki veritabanına yönetilebilir arayüzü ile veriniz taşınabilir.

  • İstenilen karşılaştırılma ve süzme işlemi de yapabilir.

  • İhtiyaç doğrultusunda daha da geliştirilebilir.

  • Hızlı İletişim